ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.อยุธยา
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ 22 เควี ริมถนนสายเอเซีย ตั้งแต่โรจนะคอนโด ถึง สะพานคลองข้าวเม่า หมู่ที่ 1,2 ตำบลข้าวเม่า และหมู่ที่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17/05/2562 09:00
17/05/2562 16:00
กฟจ.อยุธยา
0908057107
เจษฎา ฟักเงิน
ลำดับดาวน์โหลด