ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบุ่งเขียว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
23/09/2563 09:30
23/09/2563 09:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด