ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนรณชัยชาญยุทธ
หมู่บ้านเนตรประไพร 1 ซอยรณชัยชาญยุทธ 36/1 ต.ในเมือง อ.เมือง
หมู่บ้านธัญญานันท์ ซอยรณชัยชาญยุทธ 34 ต.ในเมือง อ.เมือง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/03/2563 09:00
04/03/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด