ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัทเชฟโลเล็ต ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนโหลดเบรค KKA13S-03 เป็น SF6 ผชฟ.รับผลกระทบ 1 ราย
22/07/2562 09:00
22/07/2562 14:00
กฟจ.ขอนแก่น
043338083
จันโท สุภาษร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ