ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานช่วงบ้านสีถาน ถึงบ้านท่าช้าง ไลน์ฟาร์มไก่บ้านท่าช้าง ตหนองบัว
09/12/2564 09:00
09/12/2564 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด