ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระหว่างบ้านมีชัย ถึง บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขสายเมนไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูงขาดบริเวณ บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ฝั่งใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี. หมู่บ้านที่ดับไฟ เริ่มจาก บ้านมีชัย บ้านงิ้วฝั่งตะวันออก บ้านสมวิไล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด บ้านโนนทองหลาง บ้านโคกกลาง
16/08/2562 09:00
16/08/2562 16:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด