ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านควนจวง หมู่ที่10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
11/11/2563 09:00
11/11/2563 13:00
กฟจ.พัทลุง
074-671583,074-671581
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านควนจวง