ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าทางเข้าบริษัทคาร์โบกาญถึงปั้มพิที นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานพาดสายแรงสูงใหม่
25/10/2560 08:00
25/10/2560 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์