ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างหอพักนายเสรี ก่อนถึงแยกเขาน้อย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
16/01/2562 09:00
16/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444, 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2บันทึกขอดับไฟ