ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานลอยฝั่งวัดหนองไผ่ ถึง บริเวณฝั่งโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ (ฝั่งทิศตะวันตก)
เพื่อดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวสายไฟแรงสูง 22 KV เพื่อติดตั้งสะพานลอยข้ามถนน หน้าโรงเรียนมัธยมหนองไผ่
กระแสไฟจะดับเป็น 2 ช่วง ตั้งแต่2562 เวลา 09:00 น.– 09.30 น. และ เวลา 15:00 น.– 15.30 แก้ไขแล้วเสร็จ
17/10/2562 09:00
17/10/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด