ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ่อหิน ถึง เซว่นอีเลฟเว่น 1
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงไลน์ชั่วคราวข้ามถนน และเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูงไลน์จริง บริเวณหน้าทางเข้าบ้านพักแขวง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ซอยบ่อหิน ถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา 1 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
27/09/2563 09:30
27/09/2563 12:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ