ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEAป่าตอง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากโรงแรมโอเชียน่า ถึง ปากซอยถนนป่าจาก (ฝั่งซ้ายมือมาจากป่าตอง) - ถนนลายิ-นาคาเล ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 และอีกด้านถึงโรงแรมเดอะนาคา
PEAป่าตอง #ประกาศดับไฟ#
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
• วันศุกร์ ที่11 มิถุนายน 2564
• ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ได้แก่
- จากโรงแรมโอเชียน่า ถึง ปากซอยถนนป่าจาก (ฝั่งซ้ายมือมาจากป่าตอง)
- ถนนลายิ-นาคาเล ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 และอีกด้านถึงโรงแรมเดอะนาคา
• ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 16.00 - 17.00 น.
- โรงแรมถาวรบีช
- ซอยสามศาลา
- โรงแรมกมลาฟอร์
- ตามถนนใหญ่จากปากซอยนาคาสุด ถึง ปั๊มนอกนากมลา (ฝั่งขวามือมาจากป่าตอง)
- ถนนนาคาสุด,ถนนนาคาใน
- ถนนโคกยาง (ซอย อบต.กมลา)
- ถนนบางหวาน
- ถนนหัวควนใต้
- ซอยโต๊ะเขียน
- ซอยเดอะเบล
ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง 076-345574
11/06/2564 09:00
11/06/2564 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
อลงกรณ์ กองธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1PEAป่าตอง #ประกาศดับไฟ# ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ • วันศุกร์ ที่11 มิถุนายน 2564 • ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ได้แก่ - จากโรงแรมโอเชียน่า ถึง ปากซอยถนนป่าจาก (ฝั่งซ้ายมือมาจากป่าตอง) - ถนนลายิ-นาคาเล ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 และอีกด้านถึงโรงแรมเดอะนาคา • ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และ 16.00 - 17.00 น. - โรงแรมถาวรบีช - ซอยสามศาลา - โรงแรมกมลาฟอร์ - ตามถนนใหญ่จากปากซอยนาคาสุด ถึง ปั๊มนอกนากมลา (ฝั่งขวามือมาจากป่าตอง) - ถนนนาคาสุด,ถนนนาคาใน - ถนนโคกยาง (ซอย อบต.กมลา) - ถนนบางหวาน - ถนนหัวควนใต้ - ซอยโต๊ะเขียน - ซอยเดอะเบล ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง 076-345574