ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสันติสุข หมู่ 15 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ปัญหาแรงดันตก หมู่บ้านสันติสุข หมู่ 15 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
02/12/2562 08:30
02/12/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464,037480462
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด