ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 บ้านคลองเจ้าแรง ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายปลดดร๊อปไลน์แยก
12/06/2562 08:30
12/06/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านคลองเจ้าแรง