ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตรงข้ามอู่แสงอรุณ ม.16 17 18 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณตรงข้ามอู่แสงอรุณ ม.16 17 18 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
02/06/2562 08:30
02/06/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด