ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ยกระดับเสา-สายไฟแรงสูงข้ามถนน บริเวณ หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทางแยกข้ามแม่น้ำสะพานวัดคุ้งยาง จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30น.ถึง 09.00น. และ เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ แยกทางเข้าบ้านแม่น้ำเก่า , บ้านแม่น้ำเก่า , ฝั่งตรงข้ามทางเข้าหาดสะพานจันทร์ , ฝั่งตรงข้ามโรงงานก้วงไถ่ , บ้านคลองหกบาท ถึง ปั๊มน้ำมันบางจากท่าชัย

และไฟฟ้าจะดับทั้งวัน เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. บริเวณ โรงเรียนไทยรัฐ ถึง ทางเข้าบ้านคลองแค ม.5 ซอย3 ฝั่งตะวันออก

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า
26/11/2564 08:30
26/11/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 , 055642519
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ