ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองหูช้าง ม.8 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
25/10/2561 09:00
25/10/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps