ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรเสมาฟ้าคราม (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรเสมาฟ้าคราม (บางส่วน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. อาคาร 37, อาคาร 40, อาคาร 41, อาคาร 43, อาคาร 44, อาคาร 45 และตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 ถึงประมาณ 16.00 น. อาคาร 33, อาคาร 35, อาคาร 36, อาคาร 47, อาคาร 49, อาคาร 50 (ไฟถนน) **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
20/10/2563 09:00
20/10/2563 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด