ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
รื้อถอนเสา 12.00 ม.จำนวน 40 ต้น
ปักเสา 12.20 ม.จำนวน 15 ต้น
18/05/2565 09:00
18/05/2565 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด