ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามบริษัทสุรินออมย่า - บริษัทไทยแคลฟอส
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนสาย ACRS เป็นสาย SAC ขนาด 50 ต.มม.
07/10/2563 09:00
07/10/2563 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด