ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนอุดร-สกล(ฝั่งขาเข้าเมืองอุดรฯ) โกดังเริ่มอุดม - หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง
รื้อถอนดิสใบมีดชั่วคราว จากจุด A-D
15/01/2562 09:00
15/01/2562 17:00
กฟจ.อุดรธานี 2
042-221770
อัฐพงศ์ ลมชิด