ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังตะเคียน ม.4 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่าย และปักเสาไฟฟ้าขนาด 12ม. จำนวน 3 ต้น
บริเวณบ้านวังตะเคียน ม.4 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง
20/02/2561 09:00
20/02/2561 16:00
กฟอ.หนองมะโมง
056-466965
อนุชา ตะโนรี
ลำดับดาวน์โหลด