ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเส้นริมคลองระพีพัฒน์ตั้งแต่หน้าวัดศรีปทุมจนถึงปั๊มบางจากชุมชนปากท่อ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
26/03/2563 08:00
26/03/2563 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424,036381109
นิติภูมิ รอดประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 26/03/63