ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำจำบางส่วน
เปลี่ยนสายไฟแรงสูง ขนาด 50 ต.มม.
พื่นที่ไดรับผลกระทบ
- หมู่บ้านแม่สายกรีนแลนด์ * ตรงข้ามคุ้มเจ้า รีสอร์ท
- หมู่บ้านจัดสรร ข้างบ่อปลาวิน * หมู่บ้านจัดสรร หลัง บริษัท นิ่มซี่เส็ง
- บริษัท นิ่มซี่เส็ง
- คุ้มเจ้า รีสอร์ท
- รุ่งเรือง รีสอร์ท
11/06/2564 09:00
11/06/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด