ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 2 ,ซอยคุ้มริมคลอง ,ซอยคุ้มเอเชีย ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่ ข้างสำนักงานเทศบาลตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหักฝั่งคลองส่งน้ำ จนถึง กลุ่มหลังวัดบ้านบน , กลุ่มหลังโรงงานบริษัทแดรี่ พลัส จำกัด ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า และลดปัญหาการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดังนั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ใน วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. บริเวณ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 2 ,ซอยคุ้มริมคลอง ,ซอยคุ้มเอเชีย ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
22/05/2562 08:30
16/05/2562 16:30
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด