ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสตาร์คอมเพลก ถึง สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 บริเวณ หน้าสตาร์คอมเพลก ถึง สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง เวลา 16.00 น.
03/05/2563 07:30
03/05/2563 16:00
กฟอ.แม่สอด
055534577
ชยธร ถาวร
ลำดับดาวน์โหลด