ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการหลวงห้วยเสี้ยว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เข้าโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
24/10/2562 09:00
24/10/2562 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ