ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SBR7S-01 หน้าสถานีศรีบุญเรือง ถึง SBR7S-05
ดับไฟเพื่อปักเสา 22 รองรับระบบส่งจ่าย 155KV จำนวน 20 ต้น
13/06/2563 09:00
14/06/2563 17:00
กฟอ.ศรีบุญเรือง
0825081264
อิทธินพ โคตรอาษา
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ กฟส.ศบร.