ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยวัดใหญ่จอมปราสาท ทั้งซอย ต.ท่าจีน
เพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV
13/07/2565 09:30
13/07/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด