ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน พื้นที่ อ.ชัยบาดาล และ อ.ลำสนธิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 1 และจ่ายไฟจากสถานีจ่ายไฟชั่วคราว ในวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 – 19.00 น.
ซึ่งในการดำเนินการจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 1 ทั้งหมด ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ไปรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอื่นข้างเคียง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และพื้นที่อำเภอลำสนธิ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว และก่อนเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


***พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแรงดันต่ำกว่ามาตรฐาน ได้แก่ 1.พื้นที่อำเภอชัยบาดาล 2.พื้นที่อำเภอลำสนธิ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
13/07/2564 06:00
14/07/2564 18:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด