ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า หจก.ตั้งโชคดี ถึง หน้าร้านเพื่อนายแม่ฟอร์นิเจอร์ ถ.ศรีสะเกษ-อุบล(ฝั่งขวามือ) ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115 กิโลโวลท์
26/02/2562 08:30
26/02/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1F9