ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ซอยฟาร์มจระเข้ไฟดับตั้งแต่BLA6S-14 ถึง SF6 ชั่วคราว มบ.พรเทพ
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง
สับ - เปลี่ยน สเปเซอร์ชำรุด
19/07/2562 09:00
19/07/2562 09:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด