ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกถนนรัฐกิจไคลคลาตัดกับถนนรณชัยชาญยุทธ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
- บริเวณสี่แยกถนนรัฐกิจไคลคลาตัดกับถนนรณชัยชาญยุทธ
- แนวถนนหน้า สนง.พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ถึง หน้าโรงเรียนกวดวิชา RC
- บริเวณอาคารพิณิชย์ตรงข้าม สถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด
- สนง.อุสาหกรรม จ.ร้อยเอ็ด
- สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- บ้านพักข้าราชการ
- สนง.สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
15/03/2563 09:00
15/03/2563 15:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังโดยสังเขบ