ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสาย 41 ฝั่งซ้ายขาล่อง ตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ถึงบ้านควนลำภู
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ บ้านท่าโรงสูบ บ้านนาใหญ่ บ้านวัดใหม่ บ้านไสยาว บ้านทุ่งคอก บ้านควนคลัง บ้านคลองหมื่นเพ็ชร บ้านกองหิน บ้านต้นไทร บ้านควนลำภู
16/12/2564 09:00
16/12/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด