ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านถ้ำปลา ม.3 ซอย 1
1.รื้อถอนสาย ACSR 50/8 ต.มม. จำนวน 2.13 กม.
2.พาดสาย SAC 50 ต.มม. จำนวน 2.2 กม.
11/02/2565 09:00
11/02/2565 16:30
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด