ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหนองป่าอ้อ บ้านป่าเติม ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พาดสายแรงสูง
12/05/2565 09:00
12/05/2565 16:30
กฟต.นางแล
053776409 / 053776407 ต่อ 4
ชัยชาญ วงศ์เมือง
ลำดับดาวน์โหลด