ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการปักเสาเเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จึงขอดับไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.30 จึงขอเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
26/01/2562 08:30
26/01/2562 12:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด