ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันก่อเหียง บางส่วน (ฝั่งขวาขาไปอำเภอป่าแดด), หจก.เอ็ม.เค วอร์เตอร์
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
26/05/2565 08:00
26/05/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด