ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สันขี้เหล็กถึงบ.สันป่าม่วง
ตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย
24/08/2565 09:00
24/08/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด