ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาลสาย 2 ซอยแสนสุข , ซอยสันติสุข , ซอยจัดสรร
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย
25/11/2563 09:00
25/11/2563 17:00
กฟอ.ขลุง
0841168248
เอกณัฐ วิสุทธาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟฟ้า