ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าศูนย์นิสสัน - หน้าโรงเรียนมารีอุปถัมภ์
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาระบบจำหน่ายแรงสูง
23/11/2563 09:00
23/11/2563 17:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด