ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมูลนิธิโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2564 บริเวณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมูลนิธิโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
11/06/2564 09:00
11/06/2564 12:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช