ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงราย - เทิง (ฝั่งทิศตะวันออก ช่วงบ้านโป่งช้าง ถึงปากทางบ้านสารภี)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน
30/08/2565 08:30
30/08/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด