ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ แนวถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์บ้านท่าเรือ ถึง หน้าโครงการสินสุขธานี
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ แนวถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาออก บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์บ้านท่าเรือ ถึง หน้าโครงการสินสุขธานี หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
20/10/2563 09:00
20/10/2563 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร