ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านอีโดกวังจาน,บ้านกกน่อง,บ้านโตก,บ้านทุ่งแค,บ้านคลองขุค,บ้านชอนไพร,บ้านคลองศาลาและบ้านหนองนายั้ง
บำรุงรักษาหม้อแปลง ต่อเครื่องประมาณ 30 นาที
12/11/2562 09:00
20/11/2562 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
โรม กันมา