ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัดท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง ปักเสา Riser Pole 33kV สฟ.ภูเก็ต 4
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โครงการภูเก็ตเจริญสุข, บริษัทภูเก็ตโรงงานยาง (สวนปาล์มอัญชลี), การประปาส่วนภูมิภาค (สวนปาล์มอัญชลี), ซอยหลังโครงการภูเก็ตเจริญสุข และโครงการทวินเฮ้าส์ (หลังวัดท่าเรือ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Soi that behind Ta-Rua temple Moo 3 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 08 April 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Phuket Charoensuk, Phuket Rubber Factory Company (Anchalee Palm Plantation), Provincial Waterworks Authority (Anchalee Palm Plantation), Soi behind Phuket Charoen Suk and Twin House (behind Ta-Reu temple)
08/04/2565 09:00
08/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร