ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบ้านผือ
ดับไฟติดตั้ง SF6 ในเขตตำบลกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ช่วง DDE บ้านนาสีดา ถึง DDE บ้านนางิ้ว
25/07/2562 09:00
25/07/2562 09:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
081-1830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด