ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.กำแหงสงคราม บริเวณคูน้ำฝั่งในเมืองประตูน้ำ ถึง แยกไฟแดงวัดบูรณ์
14 พย. 64 เวลา 08.30 - 17.00น. การไฟฟ้าดับไฟเพื่อปักเสา 14.30 จำนวน 49ต้น รอบคูเมือง
14/11/2564 08:00
14/11/2564 17:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044-242072
สิทธินนท์ ศรีคชา
ลำดับดาวน์โหลด