ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ต้นแก้ว (ซอยโรงรับจำนำ) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
14/01/2562 09:00
14/01/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด