ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.3 ต.หนองไร่ ( ซอยเสี่ยหรั่ง )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับไฟเพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลง บริเวณ ม.3 ต.หนองไร่ (ซอยเสี่ยหรั่ง)
11/02/2563 09:00
11/02/2563 16:30
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 11 ก.พ. 2563